پزشک هرچه زیر میزی می‌گیرد حقش است!

پزشک هرچه زیر میزی می‌گیرد حقش است!
نایب رئیس جامعه جراحان کشور گفت: وقتی که تعرفه‌های درمانی عادلانه نیستند پس هر چه پزشک می‌گیرد حقش است حالا می‌خواهد این پول رو میزی باشد یا زیر میزی.

پزشک هرچه زیر میزی می‌گیرد حقش است!

نایب رئیس جامعه جراحان کشور گفت: وقتی که تعرفه‌های درمانی عادلانه نیستند پس هر چه پزشک می‌گیرد حقش است حالا می‌خواهد این پول رو میزی باشد یا زیر میزی.
پزشک هرچه زیر میزی می‌گیرد حقش است!

فروش بک لینک

ganool review