پرستو صالحی پرسپولیسی شد! +عکس

پرستو صالحی پرسپولیسی شد! +عکس
هنرمند سینما و تلویزیون کشورمان در یک حرکت نمادین به جانباز پرسپولیسی ادای احترام کرد.

پرستو صالحی پرسپولیسی شد! +عکس

هنرمند سینما و تلویزیون کشورمان در یک حرکت نمادین به جانباز پرسپولیسی ادای احترام کرد.
پرستو صالحی پرسپولیسی شد! +عکس

خبرگزاری مهر