پارچه و لباس روحانیون از کجا تهیه می شود؟

پارچه و لباس روحانیون از کجا تهیه می شود؟
یک روحانی با رد این شایعه که شهر منچستر انگلیس بزرگ‌ترین تولیدکننده لباس روحانیت است آن را دروغ محض و تهمت دانسته است.

پارچه و لباس روحانیون از کجا تهیه می شود؟

یک روحانی با رد این شایعه که شهر منچستر انگلیس بزرگ‌ترین تولیدکننده لباس روحانیت است آن را دروغ محض و تهمت دانسته است.
پارچه و لباس روحانیون از کجا تهیه می شود؟

خبر دانشجویی