واکنش بازار ارز به کاهش سود بانکی

واکنش بازار ارز به کاهش سود بانکی
روز گذشته، قیمت دلار تحت‌تاثیر عامل کاهشی افت نرخ حواله درهم قرار داشت، ولی انتشار خبر کاهش نرخ سود بانکی یکی از بانک‌های خصوصی، اثر این عامل کاهشی را تقریبا خنثی کرد. به این ترتیب روز یکشنبه دلار نوسان چندانی را تجربه نکرد و نهایتا با ۲ تومان کاهش به قیمت ۳ هزار و ۴۶۵ تومان رسید.

واکنش بازار ارز به کاهش سود بانکی

روز گذشته، قیمت دلار تحت‌تاثیر عامل کاهشی افت نرخ حواله درهم قرار داشت، ولی انتشار خبر کاهش نرخ سود بانکی یکی از بانک‌های خصوصی، اثر این عامل کاهشی را تقریبا خنثی کرد. به این ترتیب روز یکشنبه دلار نوسان چندانی را تجربه نکرد و نهایتا با ۲ تومان کاهش به قیمت ۳ هزار و ۴۶۵ تومان رسید.
واکنش بازار ارز به کاهش سود بانکی

car