واردات میوه قاچاق در روز روشن از گمرک

واردات میوه قاچاق در روز روشن از گمرک
محمد صادق مفتح گفت: میوه‌های قاچاق حتما در روز روشن، از مبادی رسمی ورودی و جلوی چشم مسئولان وارد کشور شده است.

واردات میوه قاچاق در روز روشن از گمرک

محمد صادق مفتح گفت: میوه‌های قاچاق حتما در روز روشن، از مبادی رسمی ورودی و جلوی چشم مسئولان وارد کشور شده است.
واردات میوه قاچاق در روز روشن از گمرک

لایسنس نود 32 ورژن 4

خبر جدید