هشدار پلیس‌راه درباره لاستیک‌های وارداتی

هشدار پلیس‌راه درباره لاستیک‌های وارداتی
کاهش مقاومت این لاستیک‌ها موجب می‌شود در سرعت به ناگاه ترکیده یا دچار حریق شده و موجبات حوادث ناگوار را رقم بزنند.

هشدار پلیس‌راه درباره لاستیک‌های وارداتی

کاهش مقاومت این لاستیک‌ها موجب می‌شود در سرعت به ناگاه ترکیده یا دچار حریق شده و موجبات حوادث ناگوار را رقم بزنند.
هشدار پلیس‌راه درباره لاستیک‌های وارداتی

اس ام اس جدید