هشدار درباره کلاهبرداری با پیامک حذف یارانه

هشدار درباره کلاهبرداری با پیامک حذف یارانه
معاون حقوقی پلیس فتا نسبت به کلاهبرداری های جدید سودجویان از طریق پیامک حذف یارانه هشدار داد.

هشدار درباره کلاهبرداری با پیامک حذف یارانه

معاون حقوقی پلیس فتا نسبت به کلاهبرداری های جدید سودجویان از طریق پیامک حذف یارانه هشدار داد.
هشدار درباره کلاهبرداری با پیامک حذف یارانه

آهنگ جدید