نگاهی به نوسانات یک سال گذشته دلار

نگاهی به نوسانات یک سال گذشته دلار
قبل از اجرایی شدن برجام نیز، مساله تاثیر جو روانی مذاکرات هسته‌یی بر بازار ارز بارها از سوی کارشناسان بیان شده بود. هرچند علاوه بر برجام، صحبت‌های ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی از دیگر مسائلی است که همواره واکنش آنی بازار را در پی داشته است.

نگاهی به نوسانات یک سال گذشته دلار

قبل از اجرایی شدن برجام نیز، مساله تاثیر جو روانی مذاکرات هسته‌یی بر بازار ارز بارها از سوی کارشناسان بیان شده بود. هرچند علاوه بر برجام، صحبت‌های ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی از دیگر مسائلی است که همواره واکنش آنی بازار را در پی داشته است.
نگاهی به نوسانات یک سال گذشته دلار

bluray movie download