نسخه‌ اسپورت GTi برای پژو 2008 و 3008 +عکس

نسخه‌ اسپورت GTi برای پژو 2008 و 3008 +عکس
پژو به تازگی علاقه‌ی خود برای عرضه‌ی مدل‌های اسپورت‌تر GTi جدیدی را آشکار کرده که این مدل‌ها به‌طور بالقوه می‌توانند شاسی بلندهای 2008 و 3008 باشند.

نسخه‌ اسپورت GTi برای پژو 2008 و 3008 +عکس

پژو به تازگی علاقه‌ی خود برای عرضه‌ی مدل‌های اسپورت‌تر GTi جدیدی را آشکار کرده که این مدل‌ها به‌طور بالقوه می‌توانند شاسی بلندهای 2008 و 3008 باشند.
نسخه‌ اسپورت GTi برای پژو 2008 و 3008 +عکس