نرخ دلار بانکی افزایش، یورو و پوند کاهش یافت

نرخ دلار بانکی افزایش، یورو و پوند کاهش یافت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه نرخ بانکی 39 ارز را اعلام کرد، بر این اساس، قیمت 24 واحد پولی مانند دلار افزایش و نرخ 13 ارز از جمله پوند و یورو کاهش یافت؛ قیمت دو ارز نیز ثابت ماند.

نرخ دلار بانکی افزایش، یورو و پوند کاهش یافت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه نرخ بانکی 39 ارز را اعلام کرد، بر این اساس، قیمت 24 واحد پولی مانند دلار افزایش و نرخ 13 ارز از جمله پوند و یورو کاهش یافت؛ قیمت دو ارز نیز ثابت ماند.
نرخ دلار بانکی افزایش، یورو و پوند کاهش یافت

ganool review