نرخ تولید نفت ایران ثابت شد

نرخ تولید نفت ایران ثابت شد
تولید نفت ایران در ماه جاری از سوی مقامات ایرانی روزانه 3.85 میلیون بشکه اعلام شد که نسبت به ماه‌های گذشته افزایش ناچیزی را تجربه کرده است.

نرخ تولید نفت ایران ثابت شد

تولید نفت ایران در ماه جاری از سوی مقامات ایرانی روزانه 3.85 میلیون بشکه اعلام شد که نسبت به ماه‌های گذشته افزایش ناچیزی را تجربه کرده است.
نرخ تولید نفت ایران ثابت شد