نرخ بانکی دلار افزایش یافت

نرخ بانکی دلار افزایش یافت
بانک مرکزی، نرخ بانکی دلار را امروز سه شنبه برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی با روندی افزایشی ۳۰۲۸۱ ریال اعلام کرد.

نرخ بانکی دلار افزایش یافت

بانک مرکزی، نرخ بانکی دلار را امروز سه شنبه برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی با روندی افزایشی ۳۰۲۸۱ ریال اعلام کرد.
نرخ بانکی دلار افزایش یافت

فروش بک لینک