نخستین عرضه نفت کوره 380 سانتی استوک

نخستین عرضه نفت کوره 380 سانتی استوک
در جلسه معاملاتی روز چهارشنبه مورخ 15 تیر95 برای نخستین بار عرضه‌های نفت کوره 380 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ بین‌الملل بورس انرژی از انبار نفت اصفهان به مقاصد پاکستان و افغانستان عرضه خواهند شد.

نخستین عرضه نفت کوره 380 سانتی استوک

در جلسه معاملاتی روز چهارشنبه مورخ 15 تیر95 برای نخستین بار عرضه‌های نفت کوره 380 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ بین‌الملل بورس انرژی از انبار نفت اصفهان به مقاصد پاکستان و افغانستان عرضه خواهند شد.
نخستین عرضه نفت کوره 380 سانتی استوک

اتوبیوگرافی