میزان جرایم مشمولان غایب تعیین شد

میزان جرایم مشمولان غایب تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره‌ای از بخش درآمدی لایحه بودجه، میزان جرایم مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه را تعیین کردند.

میزان جرایم مشمولان غایب تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره‌ای از بخش درآمدی لایحه بودجه، میزان جرایم مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه را تعیین کردند.
میزان جرایم مشمولان غایب تعیین شد

فروش بک لینک