مولتی میلیاردر تبریزی: نه گسترش را میفروشم، نه تراکتور را میخرم

مولتی میلیاردر تبریزی: نه گسترش را میفروشم، نه تراکتور را میخرم
در هفته های اخیر بارها بحث فروش امتیاز گسترش فولاد تبریز داغ شده است و از طرفی اخباری مبنی بر خرید تراکتور توسط مالک گسترش مخابره شده است.

مولتی میلیاردر تبریزی: نه گسترش را میفروشم، نه تراکتور را میخرم

در هفته های اخیر بارها بحث فروش امتیاز گسترش فولاد تبریز داغ شده است و از طرفی اخباری مبنی بر خرید تراکتور توسط مالک گسترش مخابره شده است.
مولتی میلیاردر تبریزی: نه گسترش را میفروشم، نه تراکتور را میخرم

خرید بک لینک

خرم خبر