مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اجاره املاک

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اجاره املاک
معاون سازمان مالیاتی کشور اعلام کرد: ۳۱ تیرماه، آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و اجاره املاک برای عملکرد سال ۹۴ است.

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اجاره املاک

معاون سازمان مالیاتی کشور اعلام کرد: ۳۱ تیرماه، آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و اجاره املاک برای عملکرد سال ۹۴ است.
مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اجاره املاک

آهنگ جدید