ممنوعیت تولید و واردات لامپ‌های رشته‌ای

ممنوعیت تولید و واردات لامپ‌های رشته‌ای
با تصمیم هیات وزیران، صدور پروانه تولید جدید لامپ‌های التهابی رشته‌ای بالای 40 وات و همچنین ثبت سفارش و ورود این نوع لامپ ها ممنوع شد.

ممنوعیت تولید و واردات لامپ‌های رشته‌ای

با تصمیم هیات وزیران، صدور پروانه تولید جدید لامپ‌های التهابی رشته‌ای بالای 40 وات و همچنین ثبت سفارش و ورود این نوع لامپ ها ممنوع شد.
ممنوعیت تولید و واردات لامپ‌های رشته‌ای

خبر جدید