مقاومت خرده فروش‌ها برای کاهش قیمت شکر

مقاومت خرده فروش‌ها برای کاهش قیمت شکر
اگرچه بازار شکر در ماه‌های گذشته دستخوش تغییرات قیمتی زیادی شد اما در روزهای گذشته به تعادل نسبی رسیده و عرضه در بازار افزایش یافته است.

مقاومت خرده فروش‌ها برای کاهش قیمت شکر

اگرچه بازار شکر در ماه‌های گذشته دستخوش تغییرات قیمتی زیادی شد اما در روزهای گذشته به تعادل نسبی رسیده و عرضه در بازار افزایش یافته است.
مقاومت خرده فروش‌ها برای کاهش قیمت شکر