معرفی فیس‌لیفت سوبارو BRZ +عکس

معرفی فیس‌لیفت سوبارو BRZ +عکس
پس‌ازاینکه تویوتا مدل GT86 خود که در آمریکا بانام سایون FRS بفروش می‌رسید را فیس لیفت کرده و آن را در همهٔ بازارها بانام تویوتا GT86 عرضه نمود، سوبارو هم این محصول مشترک را مورد فیس لیفت قرار داده است.

معرفی فیس‌لیفت سوبارو BRZ +عکس

پس‌ازاینکه تویوتا مدل GT86 خود که در آمریکا بانام سایون FRS بفروش می‌رسید را فیس لیفت کرده و آن را در همهٔ بازارها بانام تویوتا GT86 عرضه نمود، سوبارو هم این محصول مشترک را مورد فیس لیفت قرار داده است.
معرفی فیس‌لیفت سوبارو BRZ +عکس

اسکای نیوز