معاملات فرابورس 4 هزار و 477 میلیارد ریالی شد

معاملات فرابورس 4 هزار و 477 میلیارد ریالی شد
بازار فرابورس ایران امروز در حالی به کار خود پایان داد که ارزش معاملات آن به 4 هزار و 477 میلیارد ریال رسید.‏

معاملات فرابورس 4 هزار و 477 میلیارد ریالی شد

بازار فرابورس ایران امروز در حالی به کار خود پایان داد که ارزش معاملات آن به 4 هزار و 477 میلیارد ریال رسید.‏
معاملات فرابورس 4 هزار و 477 میلیارد ریالی شد

خرم خبر