مشخصات سخت افزاری گلکسی نوت7 +عکس

مشخصات سخت افزاری گلکسی نوت7 +عکس
خبر رسید که گلکسی نوت ۷، صرفا با نسخه ای مجهز به نمایشگر خمیده عرضه خواهد شد و سامسونگ تصمیمی مبنی بر ارائه نسخه استاندارد آن ندارد.

مشخصات سخت افزاری گلکسی نوت7 +عکس

خبر رسید که گلکسی نوت ۷، صرفا با نسخه ای مجهز به نمایشگر خمیده عرضه خواهد شد و سامسونگ تصمیمی مبنی بر ارائه نسخه استاندارد آن ندارد.
مشخصات سخت افزاری گلکسی نوت7 +عکس

ورزش و زندگی