مسافران مترو رايگان معاینه می شوند

مسافران مترو رايگان معاینه می شوند
معاون فرهنگي و اجتماعي شركت بهره برداري مترو تهران گفت: شركت بهره برداري مترو تهران در ايستگاه تجريش، نيرو هوايي، سعدي، فردوسي و مولوي ميز مشاوره جهت ارائه خدمات به مسافرين برپا كرده است.

مسافران مترو رايگان معاینه می شوند

معاون فرهنگي و اجتماعي شركت بهره برداري مترو تهران گفت: شركت بهره برداري مترو تهران در ايستگاه تجريش، نيرو هوايي، سعدي، فردوسي و مولوي ميز مشاوره جهت ارائه خدمات به مسافرين برپا كرده است.
مسافران مترو رايگان معاینه می شوند

لایسنس نود 32 ورژن 5

استخدام