مرگ موتور سوار 18 ساله در برخورد با اتوبوس

مرگ موتور سوار 18 ساله در برخورد با اتوبوس
جوان 18 ساله ای در شهرستان شوش استان خوزستان بر اثر سقوط از روی موتورسیکلت جان باخت.

مرگ موتور سوار 18 ساله در برخورد با اتوبوس

جوان 18 ساله ای در شهرستان شوش استان خوزستان بر اثر سقوط از روی موتورسیکلت جان باخت.
مرگ موتور سوار 18 ساله در برخورد با اتوبوس