مرغ گران، ماهی ارزان شد

مرغ گران، ماهی ارزان شد
قیمت مرغ در هفته جاری با توجه به عدم عرضه مرغداران با افزایش 600 تومانی روبرو شد و به کیلویی 6200 تومان رسید.

مرغ گران، ماهی ارزان شد

قیمت مرغ در هفته جاری با توجه به عدم عرضه مرغداران با افزایش 600 تومانی روبرو شد و به کیلویی 6200 تومان رسید.
مرغ گران، ماهی ارزان شد

فروش بک لینک

اس ام اس جدید