مرز زمینی ایران و ترکیه مسدود شد

مرز زمینی ایران و ترکیه مسدود شد
مرز ایران و ترکیه از بامداد شب گذشته بسته شده و تردد کامیون‌ها انجام نمی‌شود.

مرز زمینی ایران و ترکیه مسدود شد

مرز ایران و ترکیه از بامداد شب گذشته بسته شده و تردد کامیون‌ها انجام نمی‌شود.
مرز زمینی ایران و ترکیه مسدود شد

سایت خبری زندگی