مراسم قرعه کشی حساب‌های قرض‌الحسنه بانک کشاورزی برگزار شد

مراسم قرعه کشی حساب‌های قرض‌الحسنه بانک کشاورزی برگزار شد
مراسم قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک کشاورزی روز یکشنبه ۲۸ شهریور ماه سال جاری در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.

مراسم قرعه کشی حساب‌های قرض‌الحسنه بانک کشاورزی برگزار شد

مراسم قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک کشاورزی روز یکشنبه ۲۸ شهریور ماه سال جاری در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.
مراسم قرعه کشی حساب‌های قرض‌الحسنه بانک کشاورزی برگزار شد