ماجرا خروج ۹۴۱هزار میلیارد تومان از بانک‌ها +جدول

ماجرا خروج ۹۴۱هزار میلیارد تومان از بانک‌ها +جدول
در حالی مسئولان دولت یازدهم در سه سال گذشته همواره تسهیلات ۴۵هزار میلیارد تومانی به مسکن مهر را عامل همه بدبختی‌های اقتصاد و تورم معرفی می‌کردند که در این مدت ۹۴۱هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد.

ماجرا خروج ۹۴۱هزار میلیارد تومان از بانک‌ها +جدول

در حالی مسئولان دولت یازدهم در سه سال گذشته همواره تسهیلات ۴۵هزار میلیارد تومانی به مسکن مهر را عامل همه بدبختی‌های اقتصاد و تورم معرفی می‌کردند که در این مدت ۹۴۱هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد.
ماجرا خروج ۹۴۱هزار میلیارد تومان از بانک‌ها +جدول

اخبار دنیای دیجیتال