قیمت نفت ایران ۶ دلار افزایش یافت

قیمت نفت ایران ۶ دلار افزایش یافت
متوسط قیمت نفت ایران در سومین ماه سال جاری میلادی حدود ۶ دلار افزایش یافت و به ۳۳.۲۳ دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت ایران ۶ دلار افزایش یافت

متوسط قیمت نفت ایران در سومین ماه سال جاری میلادی حدود ۶ دلار افزایش یافت و به ۳۳.۲۳ دلار در هر بشکه رسید.
قیمت نفت ایران ۶ دلار افزایش یافت

خرید بک لینک

car