قیمت زمین کلنگی کاهش یافت

قیمت زمین کلنگی کاهش یافت
در نیمه دوم سال گذشته متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۳ درصد کاهش داشته است.

قیمت زمین کلنگی کاهش یافت

در نیمه دوم سال گذشته متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۳ درصد کاهش داشته است.
قیمت زمین کلنگی کاهش یافت

خبرهای داغ