قیمت ترشی خیارشور و زیتون +جدول

قیمت ترشی خیارشور و زیتون +جدول
قیمت خیار شور ممتاز بین 10 الی 15 سانتی متری به مبلغ 3 هزار تومان به فروش می رسد.

قیمت ترشی خیارشور و زیتون +جدول

قیمت خیار شور ممتاز بین 10 الی 15 سانتی متری به مبلغ 3 هزار تومان به فروش می رسد.
قیمت ترشی خیارشور و زیتون +جدول