قیمت بنزین بالاتر از فوب است

قیمت بنزین بالاتر از فوب است
رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت ابراز امیدواری نسبت به تغییر لایحه دو نرخی شدن بنزین در مجلس دهم می‌گوید، نرخ آزاد بنزین در ایران از متوسط نرخ فوب خلیج فارس و کشورهای همسایه بالاتر است.

قیمت بنزین بالاتر از فوب است

رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت ابراز امیدواری نسبت به تغییر لایحه دو نرخی شدن بنزین در مجلس دهم می‌گوید، نرخ آزاد بنزین در ایران از متوسط نرخ فوب خلیج فارس و کشورهای همسایه بالاتر است.
قیمت بنزین بالاتر از فوب است

آهنگ جدید