قدرت خرید یارانه نقدی معادل ۱۲۰ هزار تومان شد

قدرت خرید یارانه نقدی معادل ۱۲۰ هزار تومان شد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه یارانه سال ۸۹ که ۴۵ هزار تومان بوده، هم اکنون معادل ۱۲۰ هزار تومان است، گفت: هزار تومان سال ۹۲ قدرت خرید ۲۰۰۰ تومان امسال را دارد.

قدرت خرید یارانه نقدی معادل ۱۲۰ هزار تومان شد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه یارانه سال ۸۹ که ۴۵ هزار تومان بوده، هم اکنون معادل ۱۲۰ هزار تومان است، گفت: هزار تومان سال ۹۲ قدرت خرید ۲۰۰۰ تومان امسال را دارد.
قدرت خرید یارانه نقدی معادل ۱۲۰ هزار تومان شد

دانلود سریال و آهنگ