فیوزهای برق را دستکاری نکنید

فیوزهای برق را دستکاری نکنید
شرکت توزیع برق تهران با اعلام اینکه مشترکان از دستکاری فیوز برقی منازل و ساختمان‌ها خودداری کنند، تاکید کرد: مسئولیت خسارات وارد شده به شبکه و تاسیسات عمومی برق بر عهده مشترک است.

فیوزهای برق را دستکاری نکنید

شرکت توزیع برق تهران با اعلام اینکه مشترکان از دستکاری فیوز برقی منازل و ساختمان‌ها خودداری کنند، تاکید کرد: مسئولیت خسارات وارد شده به شبکه و تاسیسات عمومی برق بر عهده مشترک است.
فیوزهای برق را دستکاری نکنید

بک لینک رنک 3

اس ام اس جدید