غول خسته ایران ایر پس از 35 سال پرواز بازنشسته شد +عکس

غول خسته ایران ایر پس از 35 سال پرواز بازنشسته شد +عکس
بر اساس اعلام رسانه های معتبر خارجی بویینگ ایران ایر 747-230B با رجیستری EP-IAI برای همیشه بازنشسته و راهی پارکینگ شود.

غول خسته ایران ایر پس از 35 سال پرواز بازنشسته شد +عکس

بر اساس اعلام رسانه های معتبر خارجی بویینگ ایران ایر 747-230B با رجیستری EP-IAI برای همیشه بازنشسته و راهی پارکینگ شود.
غول خسته ایران ایر پس از 35 سال پرواز بازنشسته شد +عکس

فروش بک لینک

موسیقی