عکس/ پرچم ایران روی ناخن های دختر قایقران در المپیک

عکس/ پرچم ایران روی ناخن های دختر قایقران در المپیک
عكاس Getty images پرچم ایران را روی ناخن های دست مهسا جاور، قایقران رویینگ كشورمان توسط دوربینش در المپیک ریو 2016 شكار كرد.

عکس/ پرچم ایران روی ناخن های دختر قایقران در المپیک

عكاس Getty images پرچم ایران را روی ناخن های دست مهسا جاور، قایقران رویینگ كشورمان توسط دوربینش در المپیک ریو 2016 شكار كرد.
عکس/ پرچم ایران روی ناخن های دختر قایقران در المپیک