عکس/ ورود سرزده خودروی شاسی بلند به خانه مسکونی

عکس/ ورود سرزده خودروی شاسی بلند به خانه مسکونی
ساعت 17:40 روز گذشته در ده ونک یک دستگاه خودرو سواری شاسی بلند پس از برخورد با دیوار منزل مسکونی و تخریب دیوار، متوقف و راننده خودرو از ناحیه دست و سر دچار آسیب شد.

عکس/ ورود سرزده خودروی شاسی بلند به خانه مسکونی

ساعت 17:40 روز گذشته در ده ونک یک دستگاه خودرو سواری شاسی بلند پس از برخورد با دیوار منزل مسکونی و تخریب دیوار، متوقف و راننده خودرو از ناحیه دست و سر دچار آسیب شد.
عکس/ ورود سرزده خودروی شاسی بلند به خانه مسکونی