عکس/ لیلی رشیدی و لیلا حاتمی ؛ از دیروز تا امروز

عکس/ لیلی رشیدی و لیلا حاتمی ؛ از دیروز تا امروز
این تصاویر لیلی رشیدی و لیلاحاتمی،بازیگر و فرزندان 2 سینماگر بزرگ ایران را از کودکی تا امروز درکنار یکدیگر نشان میدهد.

عکس/ لیلی رشیدی و لیلا حاتمی ؛ از دیروز تا امروز

این تصاویر لیلی رشیدی و لیلاحاتمی،بازیگر و فرزندان 2 سینماگر بزرگ ایران را از کودکی تا امروز درکنار یکدیگر نشان میدهد.
عکس/ لیلی رشیدی و لیلا حاتمی ؛ از دیروز تا امروز