عکس/ علی دايی در لباس سربازی

عکس/ علی دايی در لباس سربازی
تصویر زیر، علی دایی را در لباس سربازی نیروی هوایی ارتش نشان می‌دهد.

عکس/ علی دايی در لباس سربازی

تصویر زیر، علی دایی را در لباس سربازی نیروی هوایی ارتش نشان می‌دهد.
عکس/ علی دايی در لباس سربازی