عکس/ سلفی زیبای رونالدو با مردم کشورش

عکس/ سلفی زیبای رونالدو با مردم کشورش
رونالدو در جشن مردم پرتغال برای قهرمانی در یورو 2016 حاضر شد و با مردم کشور سلفی گرفت.

عکس/ سلفی زیبای رونالدو با مردم کشورش

رونالدو در جشن مردم پرتغال برای قهرمانی در یورو 2016 حاضر شد و با مردم کشور سلفی گرفت.
عکس/ سلفی زیبای رونالدو با مردم کشورش

نخبگان