عملکرد فو‌ق‌العاده کالاهای اساسی در جهان

عملکرد فو‌ق‌العاده کالاهای اساسی در جهان
کالاهای اساسی با رشدی 13 درصدی در سه‌ماهه دوم سال جاری بیشترین رشد فصلی خود را در 5 سال اخیر به ثبت رساندند.

عملکرد فو‌ق‌العاده کالاهای اساسی در جهان

کالاهای اساسی با رشدی 13 درصدی در سه‌ماهه دوم سال جاری بیشترین رشد فصلی خود را در 5 سال اخیر به ثبت رساندند.
عملکرد فو‌ق‌العاده کالاهای اساسی در جهان

دانلود فیلم خارجی