عقب‌گرد ۲۹۳ پله‌ای شاخص کل بورس

عقب‌گرد ۲۹۳ پله‌ای شاخص کل بورس
بازار سهام امروز شاهد عرضه‌های سنگین در گروه خودرویی‌ها یک روز پس از اعلام افزایش قیمت فروش خودروهای سواری بود، بازاری که تلاش می‌کرد زیر هجمه عرضه‌ها به دنبال شناسایی‌ تک‌سهم‌های حاضر در بازار دوم و یا شرکت‌های برخوردار از سهام شناور پایین باشد.

عقب‌گرد ۲۹۳ پله‌ای شاخص کل بورس

بازار سهام امروز شاهد عرضه‌های سنگین در گروه خودرویی‌ها یک روز پس از اعلام افزایش قیمت فروش خودروهای سواری بود، بازاری که تلاش می‌کرد زیر هجمه عرضه‌ها به دنبال شناسایی‌ تک‌سهم‌های حاضر در بازار دوم و یا شرکت‌های برخوردار از سهام شناور پایین باشد.
عقب‌گرد ۲۹۳ پله‌ای شاخص کل بورس

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 3

عکس