عدم آمادگی بانک‌ ها برای وام ۱۰ میلیونی

عدم آمادگی بانک‌ ها برای وام ۱۰ میلیونی
پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج در حالی رسما آغاز شده است که از ۲۶ بانکی که موظف به پرداخت این وام قرض‌الحسنه شده‌اند تنها تعداد اندکی آمادگی این کار را دارند.

عدم آمادگی بانک‌ ها برای وام ۱۰ میلیونی

پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج در حالی رسما آغاز شده است که از ۲۶ بانکی که موظف به پرداخت این وام قرض‌الحسنه شده‌اند تنها تعداد اندکی آمادگی این کار را دارند.
عدم آمادگی بانک‌ ها برای وام ۱۰ میلیونی

خرید بک لینک قوی

مرجع سلامتی