طلسم آزادراه تهران – شمال شکسته می‌شود

طلسم آزادراه تهران – شمال شکسته می‌شود
بعد از گذشت نزدیک به 40 سال از آغاز مطالعات و برنامه ریزی برای ساخت یکی از مهم‌ترین و البته یکی از دشوارترین آزاد‌راه‌های کشور به نظر می‌رسد سرانجام موعد ابتدایی برای بهره‌برداری از این جاده پرسروصدا سررسیده است.

طلسم آزادراه تهران – شمال شکسته می‌شود

بعد از گذشت نزدیک به 40 سال از آغاز مطالعات و برنامه ریزی برای ساخت یکی از مهم‌ترین و البته یکی از دشوارترین آزاد‌راه‌های کشور به نظر می‌رسد سرانجام موعد ابتدایی برای بهره‌برداری از این جاده پرسروصدا سررسیده است.
طلسم آزادراه تهران – شمال شکسته می‌شود

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 6

استخدام