شیوه رهایی مردم از پیامک‌های تبلیغاتی

شیوه رهایی مردم از پیامک‌های تبلیغاتی
مدتهاست دریافت گاه و بیگاه پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده موجب گلایه مردم و مسئولان شده و بر این اساس سازمان تنظیم مقررات به تازگی مقررات جدیدی در این زمینه وضع کرده است.

شیوه رهایی مردم از پیامک‌های تبلیغاتی

مدتهاست دریافت گاه و بیگاه پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده موجب گلایه مردم و مسئولان شده و بر این اساس سازمان تنظیم مقررات به تازگی مقررات جدیدی در این زمینه وضع کرده است.
شیوه رهایی مردم از پیامک‌های تبلیغاتی

خرید بک لینک

عکس