شیوه جدید دزدی در خودپرداز بانک‌ها

شیوه جدید دزدی در خودپرداز بانک‌ها
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گیلان در مورد شگرد جدید سارقان در ایجاد نقص در خودپردازهای بانکی به شهروندان هشدار داد.

شیوه جدید دزدی در خودپرداز بانک‌ها

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گیلان در مورد شگرد جدید سارقان در ایجاد نقص در خودپردازهای بانکی به شهروندان هشدار داد.
شیوه جدید دزدی در خودپرداز بانک‌ها

car