شرایط تازه برای سپرده گذاران ثامن الحجج

شرایط تازه برای سپرده گذاران ثامن الحجج
به دنبال واگذاری تعهدات تعاونی اعتباری ثامن الحجج به بانک پارسیان، تاکنون بیش از ۹۰ درصد از حساب های تعاونی تعیین تکلیف و قرار شد تا از بیستم تیرماه سال‌جاری، حساب‌های تعیین تکلیف ‌نشده سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به بانک عامل منتقل شود.

شرایط تازه برای سپرده گذاران ثامن الحجج

به دنبال واگذاری تعهدات تعاونی اعتباری ثامن الحجج به بانک پارسیان، تاکنون بیش از ۹۰ درصد از حساب های تعاونی تعیین تکلیف و قرار شد تا از بیستم تیرماه سال‌جاری، حساب‌های تعیین تکلیف ‌نشده سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به بانک عامل منتقل شود.
شرایط تازه برای سپرده گذاران ثامن الحجج

اخبار دنیای دیجیتال