سونامی بیکاری در انتظار ایران

سونامی بیکاری در انتظار ایران
مدیرکل دفتر تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: حدود پنج میلیون دانشجو در حال تحصیل در کشور هستند که متأسفانه نبود مدیریت صحیح برای این بخش از دانشجویان ممکن است در آینده کشور را با سونامی خطرآفرین بیکاری روبه‌رو کند.

سونامی بیکاری در انتظار ایران

مدیرکل دفتر تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: حدود پنج میلیون دانشجو در حال تحصیل در کشور هستند که متأسفانه نبود مدیریت صحیح برای این بخش از دانشجویان ممکن است در آینده کشور را با سونامی خطرآفرین بیکاری روبه‌رو کند.
سونامی بیکاری در انتظار ایران

فروش بک لینک

سپهر نیوز