سرقت خودرو در شمال تهران با ساطور!

سرقت خودرو در شمال تهران با ساطور!
سارق حرفه ای خودروهای اهالی شمال تهران توسط پلیس پایتخت شناسایی و در تعقیب و گریز متهم با شلیک 8 تیر تسلیم شد.

سرقت خودرو در شمال تهران با ساطور!

سارق حرفه ای خودروهای اهالی شمال تهران توسط پلیس پایتخت شناسایی و در تعقیب و گریز متهم با شلیک 8 تیر تسلیم شد.
سرقت خودرو در شمال تهران با ساطور!

خرید بک لینک

خبر جدید