سامسونگ علت انفجار نوت 7 را اعلام کرد

سامسونگ علت انفجار نوت 7 را اعلام کرد
پس از بررسی‌های بسیار، سرانجام شرکت سامسونگ علت انفجار گلکسی نوت 7 را اعلام کرد.

سامسونگ علت انفجار نوت 7 را اعلام کرد

پس از بررسی‌های بسیار، سرانجام شرکت سامسونگ علت انفجار گلکسی نوت 7 را اعلام کرد.
سامسونگ علت انفجار نوت 7 را اعلام کرد