رکود دلیل هجوم خارجی‌ها برای خرید کارخانجات شوینده ایرانی

رکود دلیل هجوم خارجی‌ها برای خرید کارخانجات شوینده ایرانی
رئیس انجمن صنایع شوینده با اعلام اینکه رکود بازار امکان افزایش قیمت محصولات شوینده را گرفته است، از حضور سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت بیشتر در صنعت شوینده کشور خبر داد.

رکود دلیل هجوم خارجی‌ها برای خرید کارخانجات شوینده ایرانی

رئیس انجمن صنایع شوینده با اعلام اینکه رکود بازار امکان افزایش قیمت محصولات شوینده را گرفته است، از حضور سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت بیشتر در صنعت شوینده کشور خبر داد.
رکود دلیل هجوم خارجی‌ها برای خرید کارخانجات شوینده ایرانی

اسکای نیوز